fbpx

Thực trạng Du lịch cộng đồng

Thực trạng Du lịch cộng đồng như thế nào? Du lịch cộng đồng (DLCĐ) là một loại hình du lịch do chính cộng đồng người dân phối hợp tổ chức, quản lý và làm chủ để đem lại lợi ích kinh tế và bảo vệ được môi trường chung thông qua việc giới thiệu với […]

Du lịch cộng đồng bền vững mang lại giá trị gì cho người dân

Cụm từ Du Lịch Cộng Đồng không còn quá xa lạ với mỗi người. Kinh tế phát triển, du lịch cũng phát triển, nhưng thế nào để có được Du lịch cộng đồng bền vững ? Du lịch cộng đồng mang lại giá trị gì  ? Du lịch cộng đồng bền vững (DLCĐ) góp phần nâng cao […]

Mục đích phát triển du lịch cộng đồng

Muốn phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) trước hết là bạn phải biết mục đích phát triển du lịch cộng đồng. Hay là tại sao phải phát triển DLCĐ ? Tổng quan về phát triển du lịch cộng đồng Như chúng ta biết, ở các nước phát triển, người dân có thu nhập khá cao. Họ đã […]

Call Now Button