fbpx

BÍ MẬT VỀ ĐỜN CA TÀI TỬ TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM

đơn ca tài tử trong Văn hóa việt nam

Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật trong văn hóa Việt Nam dân gian đặc trưng của vùng Nam Bộ. Đây là một loại hình âm nhạc rất phổ biến ở miền Tây Nam Bộ Nguồn gốc Loại âm nhạc này đúng ra là loại nhạc thính phòng. Thường trình diễn trong phạm vi không gian tương […]

Mục đích phát triển du lịch cộng đồng

Muốn phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) trước hết là bạn phải biết mục đích phát triển du lịch cộng đồng. Hay là tại sao phải phát triển DLCĐ ? Tổng quan về phát triển du lịch cộng đồng Như chúng ta biết, ở các nước phát triển, người dân có thu nhập khá cao. Họ đã […]

Văn hóa Việt Nam là quá trình hình thành đặc thù và cơ bản

Văn hóa Việt Nam

Văn hóa của Việt Nam và văn hóa của mỗi dân tộc luôn là một dòng chảy không ngừng và ở đó, quan hệ giữa truyền thống với hiện đại có vai trò rất quan trọng. Việc giải quyết hài hòa quan hệ này sẽ vừa giúp xác định tính chất, diện mạo văn hóa […]

Call Now Button