fbpx

Mục đích phát triển du lịch cộng đồng

Muốn phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) trước hết là bạn phải biết mục đích phát triển du lịch cộng đồng. Hay là tại sao phải phát triển DLCĐ ?

Tổng quan về phát triển du lịch cộng đồng

Như chúng ta biết, ở các nước phát triển, người dân có thu nhập khá cao. Họ đã được thụ hưởng một cuộc sống đầy đủ tiện nghi. Được hấp thụ một nền giáo dục văn minh hiện đại. Cái họ thiếu đó là trải nghiệm thực tế thế giới xung quanh, khám phá nhiều điều mới lạ từ thiên nhiên và con người. Họ muốn tìm hiểu các quá trình diễn tiến lịch sử và tìm kiếm những giá trị di sản của nhân loại. Họ trân quí những giá trị xanh, sạch, thân và thật và dành một thời gian dài cho mỗi chuyến đi.

Do vậy, xu hướng du lịch khám phá và trải nghiệm các giá trị địa phương đang ngày càng phát triển. Vì vậy, du lịch Homestay dựa vào cộng đồng và tài nguyên bản địa được xem là cách thức để phát triển du lịch bền vững.

Du lịch cộng đồng được nhà nước quan tâm

Trong hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch Việt Nam, tại Hội An, ngày 09/08/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Du lịch Việt Nam phải đi đầu trong hội nhập quốc tế. Ai làm du lịch? Toàn dân làm du lịch, phát huy vai trò của doanh nghiệp. Doanh nghiệp và người dân là chủ thể, là động lực để phát triển du lịch”…

Mục đích của phát triển du lịch cộng đồng
Phát biểu của TTCP Nguyễn Xuân Phúc về mục đích của phát triển du lịch cộng đồng

Đánh giá về du lịch Việt Nam trong thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhắc đến mục đích phát triển du lịch cộng đồng: “Mặc dù chúng ta đã có nhiều tiến bộ nhưng phải nghiêm túc nhận thức rằng chúng ta còn nhiều yếu kém, bất cập, khiếm khuyết trong tổ chức. Phát triển đó chưa tương xứng với tiềm năng, nhiều tồn tại cần sớm khắc phục. Cần có sự đột phá trong phát triển du lịch. Phát triển du lịch phải dựa trên nền tảng bền vững, có trọng tâm, trọng điểm. Coi trọng nội địa để phục vụ nhân dân; đổi mới tư duy phát triển du lịch nhưng phải giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của Việt Nam, chú trọng phát triển du lịch cộng đồng”… Xem thêm

Giá trị bản sắc văn hóa của địa phương

Như vậy, cộng đồng chính là người đang nắm giữ các giá trị bản sắc văn hóa của địa phương. Nhưng làm sao để họ giữ gìn giá trị đó lại là vấn đề. Hay nói cách khác, làm sao để người dân thấy được những tài nguyên du lịch địa phương chính là tài sản của họ. Đó “là nồi cơm của họ” thì từ đó người dân trong cộng đồng mới có ý thức gìn giữ. Do đó mục đích  phát triển du lịch cộng đồng đầu tiên chính là phát triển kinh tế cho mỗi gia đình người dân địa phương. 

Mục đích phát triển du lịch cộng đồng
Bản sắc văn hóa dân gian là tài nguyên du lịch và là tài sản của cộng động.

Sau khi người dân thấy được hiệu quả kinh tế từ du lịch mang lại cho họ, thì lúc đó, họ mới thấy giá trị địa phương chính là tài sản quí giá. Họ sẽ nhận ra du khách tìm đến địa phương chính là từ những giá trị đó, từ đó mới nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân gian truyền thống của họ. Qua đó, mục đích phát triển du lịch cộng đồng cũng chính là phát triển du lịch bền vững.

Thực tế về vấn đề du lịch cộng đồng

Thực tế, không phải đến nay, vấn đề phát triển du lịch bền vững, gồm các nội dung như: bảo vệ môi trường, giữ gìn văn hóa bản địa trong phát triển kinh tế nói chung, trong lĩnh vực du lịch nói riêng… mới được đặt ra. Nhưng tại không ít địa phương ở Việt Nam, vấn đề này chưa được đặt ra đúng mức, thậm chí bị coi nhẹ trong một thời gian dài, dẫn đến tình trạng phát triển du lịch bất chấp các nguyên tắc, coi lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu, nên trong quá trình khai thác, phát triển du lịch bỏ qua cả lợi ích của cộng đồng.

xem Phát triển du lịch – cần sự tham gia của cả cộng đồng.


Công ty Cổ phần Đi Cho Biết
Address: 73 Cao Thắng, P.17, Q. Phú Nhuận, TPHCM
Website: www.dichobiet.com
Fanpage: https://www.facebook.com/Trip2Know
Hotline: 0932.113.225

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button