fbpx

Bài viết này dành cho người chưa dám đi du lịch

RÈN LUYỆN Ý CHÍ

Tôi vẫn thường được dạy rằng. Sinh viên là tỷ phú thời gian. Học trên lớp rất ít, thậm chí có khi không phải học. Vậy nên hãy chăm chỉ lên thư viện. Làm thêm để có kinh nghiệm và nhất là đừng quên đi chơi! Ngày còn là học sinh, bạn quá nhỏ để […]

Call Now Button