fbpx

Nghiên cứu khoa học về du lịch cộng đồng

NGHỀ LÀM MUỐI

Du lịch cộng đồng xuất hiện như một nhu cầu tất yếu nhằm hạn chế tác động tiêu cực của du lịch. Góp phần đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Khi mà những hoạt động phát triển du lịch trước đó được thực hiện chủ yếu với mục đích đơn thuần là kinh […]

Call Now Button