fbpx

Phát triển du lịch cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới

Du lịch cộng đồng tại đảo Thiềng Liềng

Xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng và cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư ở nông thôn. Đồng lòng xây dựng thôn, xã, gia đình của mình khang trang, sạch đẹp. Phát triển sản xuất toàn diện (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ). Có nếp sống văn hoá, môi trường […]

Call Now Button