fbpx

Vai trò của du lịch cộng đồng

Du lịch cộng đồng xóa đói giảm nghèo

Trong số các mô hình du lịch thì du lịch cộng đồng là mô hình có sự kết hợp vài trò của cộng đồng dân cư có ý nghĩa rất lớn. Vì du khách được trải nghiệm tại chính cộng đồng địa phương. Cùng ăn, sinh hoạt và ở cùng người dân. Cùng Đi Cho […]

Call Now Button