fbpx

Khám phá du lịch cộng đồng ở Huế

Hoàng hôn trên phá Tam Giang

Phát triển du lịch bền vững đã trở thành xu thế tất yếu của ngành du lịch nước nhà. Huế cũng không là ngoại lệ. Đây là một trong những hướng đi mới nhắm phát huy giá trị văn hóa Huế, kết nối thêm các tour, tuyến du lịch trên địa bàn một cách mạnh […]

Call Now Button